Duitse evacués in Vught 1944/1945


Overleden in Vught

Tijdens hun verblijf in Vught zijn er in totaal 189 personen overleden. De registratiekaarten van deze overledenen bevinden zich in een map in het archief van het BHIC in 's-Hertogenbosch (Archief gemeentebestuur Vught nr. 5131; inventaris nr. 1240). De zich ook in het archief bevindende registers van Ingekomen personen (4551) en Afgevoerde personen (4555) bevatten geen gegevens over de evacués.

Op de kaarten staan gegevens als naam, geboortedatum, plaats, ouders, registratienummmer en datum, maar ook de vermelding wie de bezittingen van de overledene in ontvangst heeft genomen.

Aanvankelijk werden de overledenen nog begraven op het Parochiekerkhof, later op de eigen begraafplaats van kamp Vught.


Kerkhof

 

Brabants Dagblad, 8-6-1961